Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Αθλητισμός

Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Μετεώρων για την παγκόσμια ημέρα νερού

Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού που γιορτάζουμε σήμερα θα πρέπει να αποτελεί για όλους μας ημέρα σκέψης και προβληματισμού και αυτό γιατί το  νερό που είναι βασική πηγή ζωής, άρχισε να  αποτελεί στοιχείο ανταγωνισμού και περιοριστικό  παράγοντα  για την ανάπτυξη στις επόμενες δεκαετίες.

Οι δραματικές αλλαγές του κλίματος  έχουν φανερώσει τις συνέπειές τους σε ότι αφορά την πρόσβαση των πληθυσμών σε πόσιμο νερό. Σύμφωνα με στοιχεία της Unicef, πάνω από 125 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών στερούνται ποιοτικό νερό. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι  2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και χρήσης νερού.

Όσο αφορά την χώρα μας οι υδροφόροι ορίζοντες έχουν εξαντληθεί, ενώ μερικοί έχουν καταστραφεί από τη ρύπανση.  Η ανεύρεση  νέων υδάτινων πόρων είναι πολύ δύσκολη υπόθεση κι αυτό είναι ένα γεγονός που οφείλουμε να κατανοήσουμε όλοι. Η  ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, η ενημέρωση του κάθε πολίτη, πρέπει να είναι προτεραιότητα ώστε  να βελτιωθεί η καθημερινή  σχέση μας με το νερό. Η ενεργή συμμετοχή μας μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα σχετικά με την ορθότερη και δημοκρατικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Οφείλουμε ως κοινωνία  να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να   διαφυλάξουμε την ποιότητα της ζωής  αλλά προπάντων   το μέλλον των παιδιών μας

Mε την ευκαιρία της Παγκόσμια Ημέρας Νερού, λέμε όχι στην στασιμότητα, στις υποσχέσεις και τα προσχήματα, στην οικολογική καταστροφή, στην ατολμία και τους μικροπολιτικούς υπολογισμούς των κυβερνήσεων.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό κι’ αυτόν τον δημόσιο χαρακτήρα οφείλουμε να υπερασπιστούμε.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΑΛΕΚΟΣ

Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μετεώρων (Αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) ))

Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μετεώρων (Αριθμός απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 204/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΣΒ46ΜΜΥΗ-ΗΓ9) )

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Καλαμπάκας έτους 2022

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει:

1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση της εμποροπανηγύρεως Καλαμπάκας, η οποία διεξάγεται στην Δημοτική Κοινότητα Καλαμπάκας

2) Τους κανόνες αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο

Άρθρο 2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει: α) Νόμων, β) Π.Δ και εγκυκλίων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία εμποροπανηγύρεως όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και συγκεκριμένα:

1) Άρθρο 75 παρ.5, 79 και 197 του Ν.3436/2006 Κ.Δ.Κ.

2) Άρθρο 83, 84 και 94 του Ν.3852/10

3) Άρθρο 6 του Π.Δ 12/2005

4) Το άρθρο 37 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α) περί αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου

5) Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό

Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο χρόνος λειτουργίας της ετήσιας εμποροπανήγυρης θα διεξάγεται στη γιορτή του Προφήτη Ηλία για πέντε (5) ημέρες έκαστου έτους , στο χώρο «s» οδός 18ης Οκτωβρίου.

Για το έτος 2022 θα διεξαχθεί από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022, έως και το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

 1. Υπεύθυνος για τη διοργάνωση, τον καθορισμό των όρων συμμετοχής των συμμετεχόντων, τη χορήγηση των σχετικών αδειών συμμετοχής των διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων σε αυτήν, τη διενέργεια εκδηλώσεων στο χώρο, κατά τον χρόνο λειτουργίας του και την εν γένει καλή λειτουργία και διεξαγωγή της είναι ο Δήμος Μετεώρων, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος – Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης – Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

3.Χωροθέτηση

Ο χώρος διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης  φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), την έλευση ειδικών οχημάτων για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική, κλπ.) καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή διενέργεια της εμποροπανήγυρης.

Ορίζεται μία ζώνη  για όλες τις εμπορικές θέσεις και για ολόκληρη την πανήγυρη με 181 περίπου  θέσεις για παράγκες διαστάσεων 3μΧ2,70μ. , 21 θέσεις για σουβλάκια με διαστάσεις 4μΧ3,70μ. , και 12 πάγκους διαστάσεων 2μΧ2μ. όπως αυτό φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της εμποροπανηγύρεως.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με τη ζήτηση με τη διαδικασία της κλήρωσης και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαχείρισης.

Άρθρο 4

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται.

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στους χώρους της θρησκευτικής εμποροπανήγυρις πρέπει να τηρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής. Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη ενδεικτικά είναι τα εξής:

 • Ζαχαρώδη είδη
 • Χαλβάς – λουκουμάδες –μαλλί της γριάς – λουκούμια
 • εκκλησιαστικά είδη
 • φο μπιζού – χειροποίητα κοσμήματα
 • ψιλικά – παιχνίδια
 • βιβλία
 • άνθη, φυτά αποξηραμένα & τεχνητά
 • είδη λαϊκής τέχνης-pet shop,
 • είδη δώρων
 • μικροεργαλεία,
 • κηπουρικής
 • λευκά είδη – είδη προικός,
 • δερμάτινα και γούνινα είδη,
 • είδη ένδυσης – υπόδησης,
 • παραδοσιακά προϊόντα, παραδοσιακά γλυκά,
 • παγωτά ποπ κορν
 • βιομηχανικά είδη
 • σουβλάκια.

Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες Υγιεινής και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της αριθμ. 18982/01.03.2022 (ΦΕΚ 925 Β) περί ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (Α΄265) και του Ν. 2969/2001 (Α΄281).

Άρθρο 5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 209 Α΄) :

Στις βραχυχρόνιες αγορές μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές, φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α) Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές.

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται σε Λαϊκές Αγορές.

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο.

δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη.

Κάθε πωλητής της προηγούμενης παραγράφου δεν μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία (1) άδεια.

Για την απόδοση των θέσεων, εκδίδεται σχετική προκήρυξη από τον Δήμο με την ακόλουθη ποσόστωση

α) Σε ποσοστό 75% των θέσεων στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στης βραχυχρόνιες αγορές.

β) σε ποσοστό 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας παραγωγού-πωλητή και επαγγελματία-πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες της εβδομάδα.

γ) σε ποσοστό 10% των θέσεων στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο πλανόδιο ή στάσιμο εμπορίου

δ) σε ποσοστό 5% των θέσεων στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του οικείου νόμου, χορηγείται άδεια (έγκριση) συμμετοχής και θέση στην πανήγυρη, κατόπιν έκδοσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου.

Η επιλογή των συμμετεχόντων καθώς και η προτεραιότητα στην επιλογή θέσης θα γίνεται δίνοντας προβάδισμα στους συμμετέχοντες του προηγούμενου έτους διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης.

Οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν στον Δήμο, αίτηση  με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, ανάλογα με την κατηγορία του πωλητή και τα πωλούμενα είδη (άρθρο 13 παρ. 7) στην οποία δηλώνουν τις θέσεις που επιθυμούν, χωρίς να υποδεικνύουν τα νούμερα των θέσεων.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, εκδίδεται από τον Δήμο απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

 • Ονοματεπώνυμο του πωλητή
 • Η ιδιότητά του (κάτοχος βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές, ή άδειας Λαϊκών Αγορών ή άδειας στάσιμου/πλανόδιου εμπορίου, άδεια χειροτέχνη)
 • Τα είδη που θα διαθέτει προς πώληση

Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Δήμο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 285 του ν. 3463/2006 (Δημοτική Ενημερότητα).

Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών της παραγράφου αυτής καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207 Α΄).

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου μόνο κατά το διάστημα λειτουργίας του. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής αδείας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας, ή δραστηριοποίηση χωρίς έγκριση θέσης ή σε άλλη θέση από τη χορηγηθείσα, θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Σε περίπτωση που προκύψουν κενές θέσεις, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει ενδιαφερομένους, στις κενές θέσεις, εκδίδοντας συμπληρωματικό κατάλογο συμμετεχόντων.

Έκπτωση ποσοστού 20% στην τιμή της παράγκας,  δικαιούνται οι κάτωθι:

 • ΑΜΕΑ
 • Δημότες Δήμου Μετεώρων

Οι ανωτέρω ιδιότητες θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά-κάρτες σε ισχύ.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής, αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής διαχείρισης.

Οι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτουμένων ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό θέσης – δραστηριότητας). Σημειώνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί για την διάθεση μέχρι τεσσάρων (4) συνεχόμενων θέσεων για εμπορικές θέσεις και έως πέντε (5) συνεχόμενων θέσεων για σουβλάκια.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους μικροπωλητές θα γίνει για το έτος 2022 στις 18-7-2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08,00π.μ. στο χώρο της εμποροπανήγυρης (περιοχή S) οδός Κωτούλα.

Εντός του χώρου του εμπορικού τμήματος  της εμποροπανήγυρης και στους διαδρόμους αυτής απαγορεύεται ρητώς η κυκλοφορία και η στάθμευση οποιουδήποτε μικροπωλητού με χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα οχήματα (καντίνες), καθώς και η τοποθέτηση πάγκων κ.λ.π. προς άσκηση εμπορίας κατά την διάρκεια της εμποροπανήγυρης .

Άρθρο 6

Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανήγυρης

Η διοργάνωση της Εμποροπανήγυρης συνιστά ένα σύνθετο έργο που πρέπει ο Δήμος να διαχειριστεί με προσοχή, υπευθυνότητα και σοβαρότητα ώστε να επαληθευτούν οι προσδοκίες για υψηλής ποιότητας οργάνωση.

Για το λόγο αυτό θα συγκροτείται έπειτα από εισήγηση του Αρμόδιου Αντιδημάρχου, Επιτροπή Διαχείρισης της Εμποροπανήγυρης, αποτελούμενη από Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Υπαλλήλους.

Η επιτροπή θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν γραπτής ή προφορικής πρόσκλησης του Προέδρου της.
 • Να αξιολογεί τις εισερχόμενες αιτήσεις,
 • Να εισηγείται την παραχώρηση ή μη θέσεων στου αιτούντες,
 • Να διενεργεί εφόσον είναι απαραίτητο- τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους στο χώρο ανάπτυξης του πανηγυριού,
 • Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, Υγειονομική¬ Υπηρεσία κ.α.) για τα θέματα που προκύπτουν
 • Να συντάσσει τον απολογισμό της
 • Επιφορτίζεται και με την αρμοδιότητα πραγματοποίησης κλήρωσης για την απόδοση αριθμού/αριθμών θέσεων στους δικαιούχους του κατάλογου συμμετεχόντων, για λόγους ευέλικτης οργάνωσης και λειτουργίας.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση πινακίδων ενημέρωσης – ανακοινώσεων και πληροφοριακών στοιχείων κτλ., εφόσον είναι απαραίτητο.
 • Επιλαμβάνεται για την ενημέρωση των συμμετεχόντων και οποιουδήποτε άλλου θέματος¬ προκύψει κατά τη διάρκεια του πανηγυριού

Το έργο της Επιτροπής θα υποστηρίζεται, όποτε ζητηθεί και παραστεί ανάγκη, από φορτηγό και εργάτες του Δήμου για την απομάκρυνση των παράνομων καταληψιών.

Ορίζεται Επιτροπή έτους 2022 για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσιαστούν και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήμαρχος Δ. Μετεώρων
 2. ΜΠΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αντιδήμαρχος Δ. Μετεώρων
 3. ΣΙΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος Κοιν. Καλαμπάκας
 4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δημοτικός Υπάλληλος
 5. ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, Υπάλληλος Γραφείου Αδειοδοτήσεων Δ. Μετεώρων
 6. ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Εισπράκτορας Δ. Μετεώρων
 7. ΓΚΟΥΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εισπράκτορας Δ. Μετεώρων
 8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , Πρόεδρος Μικροπωλητών Ν. Τρικάλων

Η θητεία της επιτροπής ορίζεται έως την λήξη της εμποροπανήγυρης. 

Άρθρο 7

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ

Οι κληρωθέντες προκειμένου να τους δοθεί έγκριση συμμετοχής θα πρέπει να καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος αυστηρώς μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία που θα αναρτηθεί στην ανακοίνωση του Δήμου.

Ο χώρος της εμποροπανήγυρης ορίζεται από τις συμβολές των οδών Κρήτης και Ι. Κωτούλα – είσοδος της εμποροπανήγυρης – και στην συμβολή των οδών Θάσου και Βυτουμά από τις οποίες δεν θα γίνεται διέλευση οχημάτων.

Ορίζεται μία ΖΩΝΗ για όλες τις εμπορικές θέσεις και για ολόκληρη την εμποροπανήγυρη με την τιμή να ορίζεται στο ποσό των 200 ευρώ ανά θέση, ενώ για τις θέσεις οι οποίες θα παραχωρηθούν για Σουβλάκια σε 350 € ανά θέση. Ιδιαίτερα για τους πάγκους η τιμή ορίζεται σε 100€.

H έγκριση συμμετοχής θεωρείται άκυρη εάν δεν συνοδεύεται με το παραστατικό του αντίστοιχου τέλους.

Αν ο αιτών τη συμμετοχή, υπαναχωρήσει ή δεν συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος εκπίπτει υπέρ του Δήμου ως εύλογη και δίκαιη ποινική ρήτρα.

Άρθρο 8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Ο Δήμος θα προβεί σε κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων- σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών. Ο ανάδοχος κατασκευής των παραπηγμάτων οφείλει να τελέσει το έργο έως και 16/07/2022 ημέρα Σάββατο για το έτος 2022. Τα διαμερίσματα του χώρου της εμποροπανήγυρης χαρακτηρίζονται με ένα αριθμό ως και το σχετικό σχεδιάγραμμα της Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Δήμος θα αναλάβει και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση της εμποροπανήγυρης όπου οι εργασίες για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο χώρο του παζαριού θα ανατεθούν σε εργολάβο ηλεκτρολόγο με την υποχρέωση τοποθέτησης μιας λάμπας φωτισμού 100w και μιας πρίζας 1000w και ένας πίνακας ανά δυο παράγκες με τις αντίστοιχες ασφάλειες. Για  επιπλέον φωτιστικό σημείο ή πρίζα λειτουργίας ψυγείου/ ψησταριάς θα επέλθει συνεννόηση του δραστηριοποιούμενου παραγκούχου με τον ηλεκτρολόγο εργολάβο. Ο ανάδοχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης  οφείλει να τελέσει το έργο έως και 17/07/2022 ημέρα Κυριακή για το έτος 2022.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στην εμποροπανήγυρη θα τοποθετηθούν και TEΣΣΕΡΙΣ (4) ντουζιέρες και ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) χημικές WCs .

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ

Ορίζεται χώρος λειτουργίας ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στο τέλος του χώρου της εμποροπανήγυρης.

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται:

 1. Να κάνουν χρήση αποκλειστικά του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων τους ή των παραπηγμάτων τους και απαγορεύεται να επεκτείνονται εκτός τούτων σε άλλους χώρους (διαδρόμους, τυχόν κενές θέσεις κ.λπ.).

2.Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν οι εκθέτες σε τρίτους.

 1. Να διαθέτουν πρόσφατα αναγομωμένο πυροσβεστήρα.
 2. Να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν καθ’ όλη την διάρκειά της αγοράς, προβαίνοντας συνεχώς και άμεσα στη συλλογή των απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων, και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της.
 3. Να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τον χώρο ανάπτυξης της πανήγυρης. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η παρουσία οχήματος πλησίον του πάγκου, ο εκθέτης θα πρέπει να το γνωρίσει εγκαίρως (δηλ. κατά την υποβολή της αίτησης) στην Επιτροπή προκειμένου να αξιολογηθεί το αίτημα και να λάβει ειδική άδεια.

6.Να αφήνουν εύλογο διάστημα (διάδρομο) από τον γειτονικό εκθέτη προκειμένου οι πωλητές να μπορούν να περνούν μπρος και πίσω από τον πάγκο τους.

7.Να έχουν τοποθετημένη πινακίδα μεγέθους Α4 (πλαστικοποιημένη) στην οποία θα αναγράφεται το ομοματεπώνυμο του δικαιούχου, το είδος της άδειας (π.χ. πωλητής λαϊκής αγοράς, κάτοχος βεβαίωσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο ετήσιας ισχύος, κ.ο.κ.) και τον αριθμό της άδειας.

8.Τα προς πώληση εμπορεύματα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή τελάρα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας και στο κάθε πωλούμενο είδος να υπάρχει πινακίδα με την τιμή πώλησης.

9.Να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους στις θέσεις που θα υποδεικνύονται από την επιτροπή του Δήμου Μετεώρων και όχι αυθαίρετα σε διαφορετικές θέσεις.

Άρθρο 10

ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οποιουδήποτε χώρου από τους δικαιούχους, σε τρίτο ή η χρησιμοποίησή του για κάθε άλλο σκοπό, εκτός αυτού για τον οποίο διατίθεται ο χώρος . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τα στοιχεία Ταμειακής Μηχανής ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση χώρου, θα επιβάλλεται το νόμιμο πρόσωπο.
 2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε των παραπάνω όρων, παρέχεται στο Δήμο το δικαίωμα: να αποκλείει τον παραβάτη από το δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες χρονιές. Να διακόπτει την εν γένει λειτουργία του μισθίουνα κηρύσσει έκπτωτο τον μισθωτή και να διαθέτει κατά την βούλησή του τον χώρο και γενικά να λαμβάνει κάθε νόμιμο μέτρο προκειμένου να διασφαλιστούν τα δημοτικά συμφέροντα.
 3. Η συμμετοχή στην παρούσα αγορά συνεπάγεται και ρητή, πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος Κανονισμού.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος μπορούν να προμηθευτούν εγκαίρως την Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Καλαμπάκας
 5. Ο Δήμος υποχρεούται να παρέχει πλήρεις και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εντός του κάθε εκθεσιακού χώρου εγκαταστάσεις είναι ευθύνη των εκθετών που πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τεχνικών του Δήμου.
 6. 6. Ο Δήμος θα φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης.
 7. 7. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές.

8.Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξη των εμπορευμάτων ή προϊόντων που θα εγκαταστήσουν οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη στο χώρο που θα τους διατεθεί. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

9.Ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που προκληθεί πυρκαγιά στο χώρο της εμποροπανήγυρης από οποιαδήποτε αιτία. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη.

10.Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διαχείρισης

11.Περιπτώσεις που τυχόν προκύψουν και δεν αναφέρονται στον Κανονισμό , θα καλύπτονται από τους σχετικούς Νόμους, Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις

Άρθρο 11

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως Καλαμπάκας και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξη. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους. 

Γενικές διατάξεις

Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του τέλους αυτής.

Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Μετεώρων, συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός ψηφίστηκε με την αριθμ. 110/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων και έλαβε τον ΑΔΑ : 9ΑΚΨ46ΜΜΥΗ-Η7Υ

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο