Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συμβάσεις Έργων

Άλλο ένα μεγαλόπνοο έργο του Θεόδωρου Γ. Αλέκου υλοποιείται.

Μεταμόρφωση της υπαίθρου με ασφάλεια και προσβασιμότητα

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Μετεώρων », συνολικού προϋπολογισμού 1.105.600,00  ευρώ, μεταξύ του Δήμου  και του ανάδοχου του έργου Κ/ΞΙΑ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», Άξονας Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αντικείμενο του έργου είναι η χάραξη – βελτίωση για την τελική ασφαλτόστρωση υφιστάμενων αγροτικών δρόμων σε θέσεις της Δ.Κ. Καλαμπάκας, συνολικού μήκους 5.500,00 μ. και των Τ.Κ. Θεόπετρας – Ελαφίου και Σκεπαρίου μήκους 690,00 μ. – 1.100,00 μ. και 1.250,00 μ. αντίστοιχα.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:

•          Γενικές εκσκαφές

•          Επιχώσεις με ορυκτό υλικό

•          Εργασίες οδοστρωσίας: κατασκευή υπόβασης – βάσης και ερεισμάτων

•          Κατασκευή ασφαλτόστρωσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ.

Κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων τόνισε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος  που με αυτό το έργο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ασφάλεια και γρήγορη πρόσβαση στους αγρότες μας, από και προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ένα χρόνιο αίτημά τους που ικανοποιείται.

Είναι ένα από τα έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της πρόσβασης των αγροκτηνοτρόφων μας στις επιχειρήσεις τους, από μια σειρά προγραμμάτων που έπονται και έχουνε ενταχθεί έτσι ώστε να παρέχουμε στους ανθρώπους του Δήμου μας που εργάζονται και επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα, αυτά που τους αξίζουν.

 Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε με όποια μέσα διαθέτει ο δήμος μας, να φέρνουμε αποτελέσματα με έργα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή μας.»

Κατά την διάρκεια της υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων τόνισε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος  που με αυτό το έργο θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ασφάλεια και γρήγορη πρόσβαση στους αγρότες μας, από και προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, ένα χρόνιο αίτημά τους που ικανοποιείται.

Είναι ένα από τα έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της πρόσβασης των αγροκτηνοτρόφων μας στις επιχειρήσεις τους, από μια σειρά προγραμμάτων που έπονται και έχουνε ενταχθεί έτσι ώστε να παρέχουμε στους ανθρώπους του Δήμου μας που εργάζονται και επιχειρούν στον πρωτογενή τομέα, αυτά που τους αξίζουν.

 Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε με όποια μέσα διαθέτει ο δήμος μας, να φέρνουμε αποτελέσματα με έργα που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή μας.»

Από το γραφείο του Δημάρχου

Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του γενικού λυκείου καλαμπάκας και του δημοτικού σχολείου Βασιλικής

Ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρος Αλέκος υπέγραψε χθες τις συμβάσεις δύο έργων μεγάλης σημασίας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ποιοτικής αναβάθμισης σχολείων του Δήμου μας.

Αντικείµενο του πρώτου έργου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 632.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (ΕΤΠΑ-ΠΔΕ)

Η ενεργειακή αναβάθµιση αφορά ολόκληρο το κτίριο και οι εργασίες που

προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

 • Εφαρµογή του συστήµατος θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος ,
 • όπου θα τοποθετηθεί εξωτερική θερµοµόνωση πάχους 10cm.
 • Αντικατάσταση των κουφωµάτων µε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα
 • Κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής
 • Αλλαγή φωτιστικών με λαµπτήρες νέους εξοικονόµησης ενέργειας
 • Μηχανικός Αερισµός
 • Αντικατάσταση συστήµατος θέρµανσης με φυσικό αέριο

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται, βελτιώνουν σημαντικά την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου .

Από την αρχική κατηγορία Ζ που κατατάχθηκε το κτίριο σύμφωνα με το Α ΠΕΑ, μετά τις παρεµβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β .

Αντικείµενο του δεύτερου έργου είναι η ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης  του

Δημοτικού Σχολείου Βασιλικής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 282.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (ΕΤΠΑ-ΠΔΕ)

Στη µελέτη του έργου προβλέπονται οι εξής δράσεις ενεργειακής αναβάθµισης για το

Δημοτικό σχολείο ανάλογα µε την απαιτούµενη ανάγκη τους για εξοικονόµηση ενέργειας:

 • Προσθήκη περιµετρικού κελύφους για τη θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων,
 • Θερµοµόνωση οροφής
 • Τοποθέτηση νέων κουφωµάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης µε διπλούς υαλοπίνακες,
 • Τοποθέτηση νέου συστήµατος φωτισµού υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
 • Μηχανικός αερισµός
 • Καθαίρεση  παλαιού λεβητοστασίου και εγκατάσταση λεβητοστασίου με χαλύβδινο λέβητα, καυστήρα ,  κυκλοφορητή  και των λοιπών συστημάτων .

Η σωστή ενεργειακή συµπεριφορά του σχολικού κτιρίου θα δηµιουργήσει τις κατάλληλες εσωκλιµατικές συνθήκες, δηλαδή την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων χρησιµοποιούνται τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας.

Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρων επεµβάσεων προκύπτουν από την εκπόνηση της µελέτης εφαρµογής του έργου.

Ο όλος ενεργειακός σχεδιασµός των κτηρίων στοχεύει:

 • Στην επίτευξη της θερµικής άνεσης.
 • Στη βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισµού µε την επίτευξη οπτικής άνεσης και εξοικονόµησης ενέργειας.
 • Στην ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρµανσης και δροσισµού.
 • Στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στη ρύθµιση των περιβαλλοντικών συνθηκών µέσα στους χώρους, έτσι ώστε οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν άνετα και ευχάριστα.

Σκοπός είναι ο τελικός σχεδιασµός του κελύφους να επιτρέπει την

βέλτιστη χρήση των ηλιακών κερδών κατά τη χειµερινή περίοδο, παράλληλα µε την ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο δυνατό η ενεργειακή κατανάλωση για θέρµανση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων του Δήμου Μετεώρων

Υπογράφηκε χθες από τον Δήμαρχο του Δήμου Μετεώρων Θεόδωρο Αλέκο,  η σύμβαση  που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» .

Η σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 5.747.700,00€, πλέον ΦΠΑ 1.379.448,00€ Συνολικά= 7.127.148.00€

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου  θα πραγματοποιηθεί  αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Μετεώρων,  η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μετρήσεων, καταγραφών αλλά και αλγορίθμων βελτιστοποίησης με στόχο αφενός τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας συνολικά, αφετέρου τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης στη χρήση του εξοπλισμού. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει μετρήσεις:

 • Στιγμιαίας καταναλισκόμενης ισχύος
 • Καταναλισκόμενης ενέργειας
 • Πιέσεων λειτουργίας
 • Παροχών αντλητικών συγκροτημάτων
 • Εύρεση τρέχοντος σημείου λειτουργίας αντλητικών συγκροτημάτων
 • Επέμβαση σε παραμέτρους με στόχο τη λειτουργία κάθε αντλίας στο ονομαστικό (βέλτιστο) σημείο λειτουργίας

Παράλληλα, το σύστημα περιλαμβάνει διάταξη παραγωγής ενέργειας με τη χρήση φωτοβολταϊκής  τεχνολογίας. Το συγκεκριμένο υπο – σύστημα περιλαμβάνει μετρήσεις:

 • Στιγμιαίας παραγόμενης ισχύος
 • Συνολικά παραγόμενης ενέργειας (ανά ώρα / ημέρα / μήνα και συνολικά)
 • Μετρήσεις που αφορούν στην ποιότητα της παραγόμενης ισχύος (τάσεις, συχνότητα κοκ)
 • Μετρήσεις κατάστασης του συστήματος

Το Φ/Β σύστημα θα εγκατασταθεί στη θέση ”ΠΟΤΑΜΙΑ’ της Δ.Κ. Καλαμπάκας του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της  Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα έχει ισχύ 999,9 kWp, .

Ένα σημαντικό έργο που έχει την δυνατότητα  μέσω του ενιαίου συστήματος τηλεμετρίας, να πραγματοποιεί,  ενοποιημένη καταγραφή των στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης και μαζί με τη διάταξη παραγωγής ενέργειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ενεργειακού κόστους δίνοντας παράλληλα την  δυνατότητα άμεσης  επέμβασης στον τρόπο λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης .

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σωρεία εντάξεων από το «Αντώνης Τρίτσης» στον Δήμο Μετεώρων – Είσοδος στην ψηφιακή εποχή

Ένα ακόμα στοχευμένο και σημαντικό έργο εγκρίνεται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με προϋπολογισμό ύψους 822.595,79 ευρώ με ΦΠΑ. Στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο η επιτροπή αξιολόγησης και εγκρίσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ενέταξε ένα ακόμα δικό μας έργο, πλησιάζοντας τα 8.000.000 (εκατομμύρια) ευρώ των συνολικών ενταγμένων πλέον έργων.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα Στέλιο καθώς και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης και εγκρίσεων και φυσικά τον Περιφερειάρχη μας κ. Αγοραστό Κώστα που συμμετείχε στην επιτροπή δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι όλοι οι παραπάνω θεσμικοί παράγοντες κατανοούν τις ανάγκες του Δήμου Μετεώρων όπως τις έχει ιεραρχήσει η Δημοτική Αρχή, εγκρίνοντας μια σειρά από έργα αποδεικνύοντας έτσι την αγαστή συνεργασία μεταξύ μας.

Ο Δήμος Μετεώρων καταθέτοντας προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» είναι σε πλεονεκτική θέση έναντι όλων των άλλων Δήμων της ιδίας δυναμικότητας, αναμένοντας το επόμενο διάστημα και άλλες εγκρίσεις έργων ξεπερνώντας το πλαφόν των 12.000.000 (εκατομμύρια) ευρώ που είναι για τον Δήμο μας, προσδοκώντας έτσι να αγγίξει το 100% των προτάσεων ύψους 24.000.000 (εκατομμύρια) ευρώ του Δήμου Μετεώρων (διότι πολλοί Δήμοι της χώρας μας δεν μπόρεσαν να καταθέσουν προτάσεις σε όλες τις προσκλήσεις).

Σύμφωνα με την προτεραιοποίηση που έχει καταθέσει ο Δήμος μας στην επιτροπή αξιολόγησης που θα συνεδριάσει τον Απρίλιο περιμένουμε την έγκριση ίσως και δύο ακόμα έργων – προτάσεων για υλοποίηση.

Το συγκεκριμένο έργο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Υποέργο 1: «Ψηφιοποίηση και Ηλεκτρονική Διαχείριση Αρχείου & Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Μετεώρων»

Το αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των αρχείων του Δήμου και η προμήθεια πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης φακέλων και εγγράφων με σκοπό τη δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των πολιτών και των αρμοδίων υπηρεσιών στα αρχεία του Δήμου και την βέλτιστη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων με εφαρμογές μέσω Διαδικτύου, την απλούστευση διαδικασιών και την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (1ο  υποέργο)»

Η παρούσα υπηρεσία προβλέπει: Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (1ο  υποέργο).

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει

 • Την αποτύπωση των αναγκαίων ενεργειών ωρίμανσης του 1ου υποέργου
 • Την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος του 1ου υποέργου, την συγκέντρωση και αποτύπωση των υπαρχόντων και απαιτούμενων αδειών, την συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για συγκέντρωση αποφάσεων, εγκρίσεων, βεβαιώσεων και αιτήσεων που απαιτούνται κατά το στάδιο της υποβολής.

Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΕ  ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ»

Θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης με θερμικές κάμερες στα εξής κτίρια που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Μετεώρων:

Γενικό Λύκειο Καλαμπάκας, Τεχνικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καλαμπάκας, 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, 2ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας, Μηχανοστάσιο Δήμου Μετεώρων, Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας, Δημαρχείο Δήμου Μετεώρων, Δημοτικό Σχολείο Βασιλικής

Υποέργο 4: “Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (3ο  υποέργο)”

Η παρούσα υπηρεσία προβλέπει: Την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» (3ο  υποέργο).

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει

 • Την αποτύπωση των αναγκαίων ενεργειών ωρίμανσης του 3ου υποέργου
 • Την εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος του 3ου υποέργου, την συγκέντρωση και αποτύπωση των υπαρχόντων και απαιτούμενων αδειών, την συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για συγκέντρωση αποφάσεων, εγκρίσεων, βεβαιώσεων και αιτήσεων που απαιτούνται κατά το στάδιο της υποβολής.

Συνοπτικά οι ανάγκες που θα καλύψει ή το πρόβλημα που θα επιλύσει το προτεινόμενο έργο είναι: να βοηθήσει τον δήμο στην οργάνωση και ηλεκτρονικοποίηση των δεδομένων του Αρχείου Πράξεων Εφαρμογής και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου κάτι που θα αποτελέσει απαρχή στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη αναδιοργάνωση των διαδικασιών της ΥΔΟΜ του Δήμου, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη δημιουργία νέων υπηρεσιών e-Government και της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που σχετίζεται με την οικοδομική δραστηριότητα στον Δήμο.

Επίσης θα προσφέρει το μέγιστο στην ασφάλεια και θα ενισχύσει το αίσθημα της ηρεμίας στους χρήστες των κτιρίων, αλλά και στους πολίτες. Η εγκατάσταση και η χρήση των παραπάνω συστημάτων δίνει πολύπλευρη κάλυψη στις σύγχρονες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος και προσφέρει εξεύρεση ολοκληρωμένων λύσεων σε κάθε ανάγκη που προκύπτει λειτουργώντας προνοητικά και προληπτικά.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

πεγράφη σήμερα, 08/06/2022 η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ», προϋπολογισμού 418.000,00 €, μεταξύ του Δήμου Μετεώρων και της αναδόχου εταιρίας «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. – ΑΦΟΙ Γ. ΤΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – Ο.Ε.», με διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Ο.Ε.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» του Δήμου Μετεώρων, σε εκτός σχεδίου πόλης αγροτεμάχιο εκτάσεως 20.171,33 τ.μ., στη θέση «Ποταμιά», ιδιοκτησίας του Δήμου Μετεώρων.

Το υπό κατασκευή κτίριο έχει κάλυψη 491,06 τ.μ. Θα κατασκευασθούν χώροι γραφείων για το προσωπικό, εξεταστήριο ζώων, ακτινολογικό με δυνατότητα απομόνωσης των ασθενών ζώων, αποθήκη τροφίμων, κουζίνα, χώροι W.C., λεβητοστάσιο και δύο ανεξάρτητα κτίρια για τα αδέσποτα ζώα. Το κτίριο των γραφείων θα γίνει με θεμελίωση από πεδιλοδοκάρια οπλισμένου σκυροδέματος. Το κτίριο θα επιχρισθεί και θα βαφεί, τα κουφώματα θα είναι από αλουμίνιο, με διπλούς υαλοπίνακες και κάγκελα ασφαλείας. Οι εσωτερικές πόρτες θα είναι ξύλινες, το δάπεδο θα είναι μωσαϊκό, στους χώρους υγιεινής οι τοίχοι θα επενδυθούν με πλακίδια πορσελάνης, οι ημιυπαίθριοι χώροι θα επιστρωθούν με τσιμεντόπλακες και τα σκαλιά με μάρμαρο. Οι χώροι των γραφείων θα έχουν δικό τους σηπτικό -απορροφητικό βόθρο λυμάτων με αυτόνομη σύνδεση. Ο διάδρομος κυκλοφορίας θα είναι της ίδιας κατασκευής με αυτή των γραφείων, επιχρισμένος και βαμμένος, με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα κλουβιά θα είναι από κοιλοδοκούς γαλβανισμένης λαμαρίνας και συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή. Οι πόρτες θα ανοίγουν εξωτερικά σε κάθε κλουβί, με μπουτόν ανοίγματος – ασφάλισης της έξω πόρτας διαμονής προς τον χώρο άσκησης των ζώων. Θα υπάρχει κανάλι αποστράγγισης των λυμάτων με σύνδεσή του με σηπτικό-απορροφητικό βόθρο λυμάτων ζώων. Το δάπεδο θα είναι από ελαφρύ βιομηχανικό δάπεδο, ενώ στους χώρους άσκησης των ζώων, θα είναι από χαλίκι.

Το οικόπεδο θα φραχτεί με συρματόπλεγμα ύψους 2,00μ και θα φωτιστεί κατάλληλα, θα διαμορφωθούν διάδρομοι κυκλοφορίας αυτοκινήτων και θέσεις στάθμευσης με χαλίκι.

Παρουσία των Αντιδημάρχων, των Αναδόχων και των Προϊσταμένων της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμαρχος του Δήμου Μετεώρων κ. Θεόδωρος Αλέκος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

«Με το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων θα δοθεί απάντηση, στην πράξη, σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους της  περιοχής μας καθώς, όπως είναι ένα έργο κοινωνικό και προστασίας της δημόσιας υγείας, υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και ένα έργο που προστατεύει τα ίδια τα αδέσποτα, προσφέροντάς τους τις κατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας.»

Το εν λόγω πρόγραμμα είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης την 31/12/2019, τέσσερις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων αυτής της δημοτικής αρχής. Το τρέξαμε, το πιστέψαμε, το αξιοποιήσαμε και θα γίνει πράξη.

Από το γραφείο του Δημάρχου

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο