Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Δήλωση Γάμου

Δήλωση Γάμου

Πού γίνεται η δήλωση του γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Μετεώρων, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Μετεώρων.

Πότε γίνεται η δήλωση γάμου
Εμπρόθεσμη δήλωση: Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

Εκπρόθεσμη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών καταβάλλεται e-παράβολο 30€ (κωδ.3828)
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται e-παράβολο 60€ (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος


Ο γάμος δηλώνεται από έναν εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου

Τί δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του γάμου

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών) μεταφρασμένα.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.
 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε ο Θρησκευτικός Γάμος
  (σε αυτή την περίπτωση συντάσσεται Έκθεση Ιερολόγησης που αποστέλλεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο Πολιτικός γάμος. Απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η προσκόμιση της Ληξιαρχικής πράξης του Πολιτικού Γάμου).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών τρίτης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).

Τηλέφωνα : 24323  50215, 24323 50219

Translate »
Μετάβαση στο περιεχόμενο